Optagelse

Tilbage

         

Optagelse på Struer Statsgymnasium

Optagelse til vores uddannelser sker gennem optagelse.dk . Har du spørgsmål hertil, kan du henvende dig til din UU-vejleder, fx gennem UU-Nordvestjylland eller også direkte til skolen. Vi vil gerne hjælpe dig videre. 

Sidste ansøgningsfrist er den 13. marts.

Du vil efterfølgende når vi har gennemgået alle ansøgninger få besked via din  om hvorvidt du er optaget, skal til optagelsesprøve eller ikke er optaget. Hvis du bliver indkaldt til optagelsesprøve, vil du blive ringet op af en sekretær fra skolen.

OBS!
Bemærk venligst, at vi oplever udfordringer med at vores informationsbreve ikke kan ses i Eboks. Kan I ikke læse post fra os, bedes I logge på borger.dk, her vil I kunne læse det brev som I har fået fra os. Kan I stdigvæk ikke se dem, så ring venligst til os på tlf. 97854300

Optagelsesbreve bliver sendt ultimo juni.

Adgangskrav til HF eksamen efter 9. klasse

Adgangskrav til HF eksamen efter 10. klasse

Adgangskrav til den 3-årige gymnasiale uddannelse efter 9. klasse

Adgangskrav til den 3-årige gymnasiale uddannelse efter 10. klasse

Adgangsforudsætninger til EUD

Du skal opfylde adgangskravene for at starte på en erhvervsuddannelse.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse skal du opfylde adgangskravene. Du opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse ved:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen 
  • Du skal mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (tilsvarende prøver er uddybet under Adgangsgivende forhold nedenfor).
    eller
  • Du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger EUD, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.