Optagelse

Tilbage

         

Optagelse på Struer Statsgymnasium

Optagelse til vores uddannelser sker gennem optagelse.dk . Har du spørgsmål hertil, kan du henvende dig til din UU-vejleder, fx gennem UU-Nordvestjylland eller også direkte til skolen. Vi vil gerne hjælpe dig videre. 

Sidste ansøgningsfrist er den 1. marts.

Du vil efterfølgende når vi har gennemgået alle ansøgninger få besked via din  om hvorvidt du er optaget, skal til optagelsesprøve eller ikke er optaget. Hvis du bliver indkaldt til optagelsesprøve, vil du blive ringet op af en sekretær fra skolen.

OBS!
Bemærk venligst, at vi i år (2022) oplever udfordringer med at vores informationsbreve ikke kan ses i EBoks. Kan I ikke læse post fra os, bedes i logge på borger.dk, her vil I kunne læse det brev som I har fået fra os.

Optagelsesbreve bliver sendt ultimo juni.

Bilag STX Adgangskrav til en treårig gymnasial uddannelse på baggrund af 9. klasse
Bilag STX Adgangskrav til en treårig gymnasial uddannelse på baggrund af 10. klasse
Bilag HF Adgangskrav til den toårige uddannelse til hf-eksamen på baggrund af 9. klasse
Bilag HF Adgangskrav til den toårige uddannelse til hf-eksamen på baggrund af 10. klasse

 

Adgangsforudsætninger til EUD

Du skal opfylde adgangskravene for at starte på en erhvervsuddannelse.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse skal du opfylde adgangskravene. Du opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse ved:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen 
  • Du skal mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (tilsvarende prøver er uddybet under Adgangsgivende forhold nedenfor).
    eller
  • Du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger EUD, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.