EUD & EUX

BUSINESS OG FRISØR

EUD/EUX er en faglig EUD uddannelse. Selv om uddannelserne er for både unge og voksne, regnes de til ungdomsuddannelserne.

Det betyder, at de bygger på en grundskoleuddannelse, det vil sige normalt 9 års skolegang.
EUD-uddannelser består af grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår normalt på skolen. Du kan begynde din uddannelse enten på skolen eller i praktik før grundforløbet. Du kan også vælge ny mesterlære.
Hovedforløbet veksler mellem praktikophold og undervisning på skolen.

På Struer Statsgymnasium vil du møde et spændende, internationalt og mangfoldigt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem skolens uddannelser: STX, HHX, HTX, HF, EUD/EUX, IB (den internationale studentereksamen), og
10. klasse. Skolen har endvidere en kostskole, hvor der bor ca. 150 danske og udenlandske
elever, som går på de forskellige uddannelser på skolen.

Jeg byder dig velkommen til og har du brug for at kontakte mig ved eventuelle spørgsmål til uddannelsen, kan du ringe til mig på nedenfor stående tlf.

Uddannelseschef
Christian Donslund
tlf.: 51 25 06 50


Detail/Handel EUD/EUX

Event

Tjener/Receptionist

Kontor/Finans - EUX

Frisør

2. EUX