EUD & EUX

Tilbage

Event og iværksætter - kvoteuddannelse

Hvis du drømmer om en uddannelse inden for sport, turisme og events vil Event og Iværksætter på Struer Statsgymnasium være noget for dig.

På grundforløbet lærer du at udvikle nye ideer der passer til kundens behov og at realisere ideerne i praksis. Du får undervisning i emner som eventgennemførelse, eventplanlægning, eventudvikling, præsentationsteknik, samarbejde, salg og innovation. Du lærer også om økonomi, booking og kontrakter.

Vi kan tilbyde dig:

En spændende uddannelse, hvor der er fokus på, hvordan du udvikler, planlægger og afholder sportsevents, modeshows, koncerter mv. og hvor din indsats er afgørende for eventens succes.

Du kommer også til at arbejde med events, hvor økonomi, markedsføring og salg er rettet mod socialt entreprenørskab, dvs. indholdet har endnu større betydning end det økonomiske overskud.

Der undervises foruden grund- og valgfagene projektorienteret i følgende erhvervs- og uddannelsesspecifikke områder:

 • Event og turisme
 • Innovation og ideudvikling
 • Visuel markedsføring
 • Iværksætteri
 • Projektstyring og eventøkonomi
 • Salgsteknik og personlig performance

Undervisningen tilrettelægges i alle fag på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger og med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis.

GF1 – Event og iværksætter

Grundfag

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Afsætning C
  • Erhvervsinformatik C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Idræt C
  • Organisation C
  • Design C
  • Matematik

Støttefag

Erhvervsfag

Prøver og eksamen 

GF2 – Event

Grundfag

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Afsætning C
  • Erhvervsinformatik C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Idræt C
  • Organisation C
  • Design C
  • Matematik
  • Støttefag

Det uddannelsesspecifikke fag

Fælles standard merkantil

Prøver og eksamen 

 

Event

Sådan kommer du i gang!

Din erhvervsuddannelses varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring.

 • Senest to år efter 9./10. klasse? Start på GF1
 • Afsluttet 9./10. klasse for over to år siden? Start på GF2

 

For at starte på GF2 på eventuddannelsen skal du have en uddannelsesaftale.

UDVIDET ADGANG TIL GRUNDFORLØB 1

Undervisningsministeriet har igangsat et uddannelsesforsøg, som udvider adgangsmuligheden til grundforløbets 1. del .

Dette betyder at unge nu kan påbegynde GF1 senest i august måned 2 år efter undervisningspligt efter folkeskolen eller 2 år efter at have afsluttet undervisningen i 10. klasse.

Man kan desuden have modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst 1 års varighed rettet mod en erhvervsuddannelse eller gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse.

Adgangskravene til karaktergennemsnit og krav om uddannelsesparathedsvurderingen skal være opfyldte.

Elever som allerede har været optaget på grundforløbets 1. del kan dog ikke optages igen.

Muligheder for virksomheder og lærlinge

I dag kan unge på erhvervsuddannelserne kun bo på skolehjem, mens de er på skoleophold. Når de er ude på deres læreplads, skal de bo hjemme eller for sig selv. 

Ordningen er for dig der har indgået en ordinær lærlingekontrakt, ny mesterlæreaftale, kombinationsaftale, restuddannelsesaftale samt kort aftale eller delaftale under skolepraktik, praktikuddannelse med ophold på skolehjemmet.

Pris for kost og logi, kan oplyses af skolen ved at rette henvendelse på tlf.: 97854300 eller maile til: struer-statsgym@stgym.dk