STX - Studentereksamen

Tilbage

SRO

SRO plan for 2stx i skoleåret 2019-20

Rammer og vejledning til studieretningsopgaven i 2g:
SRO

I løbet af 2.g skal alle elever lave en større skriftlig tværfaglig studieretningsopgave (SRO), som senere skal forsvares ved en mundtlig årsprøve. Opgaven skal skrives med inddragelse af de 2 studieretningsfag på A-niveau. (se nedenstående plan). Formålet med opgaven er at forberede eleverne til studieretningsprojektet (SRP), som ligger i 3.g. Opgaven har en længde på ca. 6-8 sider.

2bf: Engelsk A (DTS) + Samfundsfag A (SFL)

2e: Engelsk A (RTR) + Samfundsfag A (LBH)

2d: Matematik A (FSD) + Samfundsfag (JTH)

2y: Matematik A (FSD) + Biotek (BLO/NHA)

Tidsplan:

Uge 2: Hele ugen arbejder eleverne i 2stx i de enkelte studieretninger med et fælles tema, som besluttes på klassemøde i august måned. Emnet skal ligge i forlængelse af et undervisningsforløb man i forvejen læser.

Uge 2: fredag, 2 PT-timer, hvor eleverne lærer at lave en problemformulering: Eleverne sidder gruppevis og arbejder med at formulere opgaveformuleringer (fælles ½ times indledning, derefter i grupper). Derefter præsenterer lærerne deres opgaveformulering, som eleverne sammenligner med de forslag de er kommet frem til. Det er lærernes opgaveformulering, som bliver den endelige opgave.

Uge 3: Der vejledes i timerne

Uge 4: ff efter behov

Uge 5: ff efter behov

Uge 6: Skrivedage 5-6-7/2-2020

Uge 6: Aflevering fredag d. 7/2 kl. 13.00- opgaven afleveres i lectio, og den kontrolleres for plagiat

Uge 9: 2 puljetimer, hvor eleverne arbejder med talepapir (fælles ½ times indledning, derefter arbejdes der individuelt – vejlederne kommer forbi og svarer på spørgsmål vedrørende talepapiret – tidspunkt planlægges af de 2 faglærere)

Uge 10: mundtlig fremlæggelse og intern prøve (vejlederne) Kontoret udarbejder plan for dette.